PPP Research Center

Specialiștii PPP Research Center pot elabora întreaga documentație economic-financiară necesară contractării și operării unui proiect de parteneriat public-privat, inclusiv aspectele relevante ale studiului de prefezabilitate, evaluarea și împărțirea riscurilor, modelul financiar, oferta financiară, consultanță specifică în vederea realizării închiderii financiare.