PPP Research Center

PPP Research Center poate pune la dispoziția clienților consultanță juridică specifică derulării unor proiecte de PPP, respectiv:

  • asistarea autorităților publice în pregătirea și derularea procedurilor de selecție și negociere premergătoare încheierii contractelor de parteneriat public-privat, incluzând elaborarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare, a anunțului de intenție și a documentului atașat, necesare, asistarea comisiilor de evaluare și de negociere în luarea deciziilor relevante pe parcursul procedurii și în elaborarea oricăror documente ale procedurii.
  • asistarea investitorilor privați în elaborarea scrisorilor de intenție în vederea participării la procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat, precum și în orice etapă a procedurii, inclusiv în cadrul ședințelor de negociere a condițiilor de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat precum și în negocierea și semnarea acordului de proiect.
  • asistarea și reprezentarea investitorilor privați și a autorităților publice în contestarea procedurilor de atribuire în fața organelor administrativ-jurisdicționale competente și a instanțelor de judecată.
  • acordarea de asistență investitorilor privați și a autorităților publice în redactarea, negocierea și implementarea contractelor de concesiune și a contractelor de parteneriat public-privat.