PPP Research Center

Specialiștii PPP Research Center pot elabora întreaga documentație tehnică specifică proiectelor de PPP, între care aspectele tehnice ale studiului de prefezabilitate, evaluarea ofertelor tehnice, redactarea ofertelor tehnice, evaluarea și împărțirea riscurilor.