PPP Research Center

 
Curs de inițiere și specializare

EXPERT/SPECIALIST ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

PPP RESEARCH CENTER, furnizor autorizat CNFPA, înscris în Registrul Național al Furnizorilor Autorizați, organizează curs de inițiere în Parteneriatul Public-Privat certificat de către MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI și MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE, fiind prima entitate din România autorizată să organizeze cursuri de formare expert/specialist în Parteneriat Public-Privat (cod COR 242221).

Locație: Strada Roma nr. 20, sector 1, București
Perioadă: Cursurile se organizează de 2 ori pe lună, cu o durată de 4 zile/curs. 

PREȚ PACHET CURS:
2500 RON/participant (scutit de TVA)

PACHETUL  DE  CURS  INCLUDE:

 • Costuri de instruire
 • Suport de curs
 • Ultimele două numere ale Revistei Române de Parteneriat Public-Privat

 TEMATICĂ:

Modulul 1: PREGĂTIREA DEMARĂRII PROIECTULUI
 1. Determinarea oportunității realizării unui proiect în parteneriat public-privat
 2. Identificarea modului de constituire a echipei de lucru
 3. Alegerea cadrului legislativ incident de colaborare contractuală între partenerul public și cel privat în vederea realizării unui proiect public
 4. Identificarea structurii contractuale
 5. Fundamentarea deciziei de a realiza un proiect public prin atragere de resurse private
Modulul 2: PUBLICAREA DOCUMENTAȚIEI DE SELECŢIE
 1. Gestionarea comisiilor specifice (evaluare și negociere) conform  metodologiei legale
 2. Elaborarea documentației de selecție
 3. Identificarea aprobărilor prealabile publicării documentației de selecție
 4. Gestionarea regulilor de publicare
Modulul 3: SELECTAREA PARTENERULUI PRIVAT
 1. Primirea ofertelor
 2. Analiza ofertelor
 3. Comunicarea rezultatelor
 4. Semnarea acordului de proiect
Modulul 4: NEGOCIEREA CONTRACTULUI
 1. Identificarea principalelor clauze ale contractului de parteneriat public-privat
 2. Identificarea clauzelor contractelor subsecvente
 3. Gestionarea documentelor conform principiului unității contractuale.
Modulul 5: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
 1. Monitorizarea proiectului
 

DESCARCĂ TALON DE ÎNSCRIERE