PPP Research Center

PPP Research Center este o societate comercială care joacă rolul unei platforme de comunicare între autorităţile publice din România şi entități private, furnizându-le acestora atât servicii de consultanţă cât şi sprijin în identificarea de proiecte PPP în România.

PPP Research Center a fost creat din iniţiativa unui grup de experți format din cadre universitare specializate în legislația română și europeană privind PPP și din consultanți cu o bogată experienţă la nivelul practicii de proiecte de PPP în România şi în alte state membre UE.

Scopul acestei companii este acela de a furniza consultanță de specialitate și analize ştiinţifice, atât prin intermediul Revistei Române de PPP, cât şi în cadrul unor conferințe și evenimente dedicate PPP-ului.

În plus, compania organizează permanent şi cursuri de formare profesională “Expert/Specialist în parteneriat public-privatpentru cei interesaţi să devină practicanţi în domeniul PPP.

PPP Research Center nu numai că își asumă un rol consultativ în fundamentarea oportunității demarării de proiecte PPP pentru autoritățile publice şi sprijină entitățile private în implementarea de proiecte PPP dar, în acelaşi timp, colectează informații și distribuie analize și rapoarte tuturor părţilor implicate.