PPP Research Center

Revista Română de Parteneriat Public-Privat este singura publicație științifică din România specializată în analizarea problematicilor specifice cooperării între entitățile publice și operatorii economici concretizate în raporturi juridice de achiziții publice, concesiune și parteneriat public-privat. Publicația este tipărită bilingv, în limbile română și engleză și indexată în baza internațională de date EBSCO. Primul număr a fost publicat în anul 2012.

Colegiul de redacție al Revistei include specialiști recunoscuți în domeniul larg al cooperării public-privat, în general, și al contractelor publice, în mod special, incluzând profesori universitari, avocați și specialiști cu vastă experiență atât la nivel național cât și european, în aspectele economice și tehnice ale domeniului în cauză.

Materialele publicate în Revista Română de Parteneriat Public-Priva sunt aprobate de către un colegiu științific, ce include cadre universitare cu o bogată experiență academică acumulată în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității din București, dar și din alte facultăți de prestigiu din țară și străinătate.

Articolele publicate în Revista Română de Parteneriat Public-Privat constituie una din sursele relevante de informare pentru studenții Masterului de Achiziții Publice, Concesiuni și PPP, organizat de Facultatea de Drept a Universității din București.