PPP Research Center

REDACTOR ŞEF:
Conf. univ. dr. Monica Amalia Raţiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București
 
REDACTOR ŞEF ADJUNCT:
Prof. univ. dr. Simona GherghinaFacultatea de Drept, Universitatea din București
 
CONSILIU DE REDACŢIE:
Lector dr. Aladar Sebeni, Director academic Universităţile din Fribourg, Berna şi Neuchatel
Conf. univ. dr. Claudiu Buglea, Prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru CiobanuProdecan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Elena Luminiţa DimaFacultatea de Drept, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Prognoză, INCE, Academia Română
Conf. univ. dr. Adriana Almășan, Facultatea de Drept, Universitatea din București