PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 10 / 2014

CUPRINS:

Jurisdicții arbitrale instituite prin reglementări la nivel regional având ca scop soluționarea litigiilor dintre state și investitori din alte state (litigii semiprivate)
de Claudiu Buglea, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti

În căutarea clarității legii: comentariu la decizia Curții Constituționale referitoare la Legea parteneriatului public-privat
de Simona Gherghina, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 
și Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 

Analiza Value for Money (VfM) pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP)
de Silviu Dinu, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Romania

  

 ______________________________________________________________________________________Jurisdicții arbitrale instituite prin reglementări la nivel regional având ca scop soluționarea litigiilor dintre state și investitori din alte state (litigii semiprivate)

Claudiu Buglea
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti
 
Rezumat:
 
Prezentul material încearcă să analizeze o problemă foarte interesantă, legată de tendința realizării unor acorduri la nivel regional, în diferitele zone ale globului, pentru atragerea de investiții străine.

Analiza se va opri însă doar la aspectele ce țin de reglementarea posibilelor diferende ce s-ar naște, între statul gazdă și un investitor având naționalitatea unui alt stat parte la acordul regional respectiv, ca urmare a nerespectării unor obligații rezultate din raporturile juridice, născute din realizarea investițiilor.

Se analizează astfel, acorduri încheiate în Africa, Asia, America de Sud sau America de Nord, și sub anumite aspecte, unele jurisdicții, ce tind să soluţioneze astfel de litigii, realizate și pe continentul european.

Cuvinte cheie: jurisdicții arbitrale, investiții străine, litigii semiprivate, stat gazdă, investitor străin.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 În căutarea clarității legii: comentariu la decizia Curții Constituționale referitoare la Legea parteneriatului public-privat
    

Simona Gherghina
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 

Monica Amalia Rațiu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Prin Decizia nr. 390/2014 Curtea Constituțională a admis, în parte, obiecția de neconstituționalitate formulată de un grup de parlamentari și a constatat că dispozițiile articolului 38 alineatul (1) din Legea privind parteneriatul public-privat sunt neconstituționale. Curtea Constituțională a considerat că prevederile articolului 38 alineatul (1) încalcă mai multe dispoziții constituționale: articolul 1 alineatul (5), în componenta sa privitoare la calitatea legii, articolul 31 alineatul (2), articolul 45 și articolul 148 alineatul (4) din Constituție. Soluția Curții Constituționale este criticabilă deoarece articolul în cauză a fost declarat neconstituțional prin aplicarea unor considerente consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dar într-o manieră selectivă, cu preluarea doar în parte a criteriilor enunțate în respectiva jurisprudență pentru determinarea caracterului clar, precis și previzibil al unui act normativ și, totodată, cu ignorarea ansamblului reglementarilor cuprinse în legea parteneriatului public-privat care detaliază modul de implementare a mecanismului enunțat în articolul 38 alineatul (1).

Soluția Curții Constituționale este criticabilă deoarece articolul în cauză a fost declarat neconstituțional prin aplicarea unor considerente consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dar într-o manieră selectivă, cu preluarea doar în parte a criteriilor enunțate în respectiva jurisprudență pentru determinarea caracterului clar, precis și previzibil al unui act normativ și, totodată, cu ignorarea ansamblului reglementarilor cuprinse în legea parteneriatului public-privat care detaliază modul de implementare a mecanismului enunțat în articolul 38 alineatul (1).

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, neconstituționalitate, previzibilitate, modificare unilaterală, denunțare unilaterală, interes public.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Analiza Value for Money (VfM) pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP)
    

Silviu Dinu
Senior Manager
PricewaterhouseCoopers Romania

 
Rezumat:
 
Analiza de tip VfM joacă un rol important în multe proiecte PPP. Cu toate acestea, chiar în ţări cu programe de PPP consacrate, abordarea şi utilizarea acestei analize evoluează şi face adeseori subiectul controversei şi al dezbaterilor. Practicienii întâmpină unele provocări metodologice semnificative (de ex. rata de actualizare, analiza riscurilor), ceea ce implică că rezultatele analizei VfM pot fi interpretate greşit sau mai grav, manipulate.

Cu toate acestea, autoritățile publice beneficiază de pe urma folosirii analizei VfM ca bază decizională principală a referitoare la PPP-uri. Din analiza VfM pot deriva avantaje semnificative pentru a verifica dacă are sens continuarea proiectului – fiind util pentru entităţile publice să înţeleagă dacă implementarea sau neimplementarea unui proiect în regim de PPP vine la un anumit cost şi, dacă acesta este cazul, să analizeze costul comparativ cu beneficiile asociate.

Autoritățile publice trebuie să găsească echilibrul potrivit între analizele cantitative şi calitative – în special în cazul noilor proiecte PPP, unde sunt disponibile informații limitate pentru putea sta la baza analizei cantitative. În general, aceasta va presupune un accent mai mare şi o cercetare mai amănunţită asupra aspectelor calitative a luării deciziilor din cadrul PPP-urilor. Analiza cantitativă poate fi utilă pentru a informa în luarea deciziilor, dar ar trebui să fie înţeleasă şi comunicată mai mult ca un instrument pentru a evalua în mod constant şi sistematic rezultatul combinat al unui set de ipoteze, decât ca un proces ştiinţific care oferă „dovada” eficienţei economice de tip VfM. În acest sens, date mai adecvate pentru abordarea cantitativă a analizei pot fi obţinute printr-o colectare mai sistematică a datelor din rezultatelor proiectelor PPP deja desfăşurate şi din punerea în practică a evaluării VfM ex-post.

Cuvinte cheie: analiza Value for Money (VfM), analiza cost-beneficiu, achiziţie publică, Parteneriat Public–Privat (PPP), Costul Comparativ de Referinţă (CCR), rata de actualizare, analiza riscurilor, abordarea cantitativă și calitativă.
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________