PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 3 / 2012

CUPRINS:

Adoptarea deciziei de a realiza un proiect în parteneriat public-privat
de Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr. Facultatea de Drept Universitatea din București

Consideraţii privind calificarea şi clasificarea contractelor de parteneriat public-privat
de Simona Gherghina, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Experienţe internaţionale de stimulare a PPP-urilor
de Ion Ghizdeanu, Prof. univ. dr., Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză, Cercetător științific, INCE, Academia Română 

Aspecte fiscale legate de derularea unor proiecte de tip parteneriat public-privat
de Daniel Anghel, Partener Fiscalitate, PricewaterhouseCoopers România

Atribuțiile generale ale UCCPPP
de Mihai Prisacariu, Director General al Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului

  

 ______________________________________________________________________________________Adoptarea deciziei de a realiza un proiect în parteneriat public-privat

Monica Amalia Rațiu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

Rezumat:

Legislația română în materia parteneriatului public-privat consacra două proceduri de selecție a partenerului privat: procedura deschisă și dialogul competitiv. Având în vedere deficiențele de reglementare din forma inițială a legii române a parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu toate modificările aduse în vederea respectării principiilor europene în materia achizițiilor publice, în România se remarcă încă, la nivel de practică, rezerve în ceea ce privește recurgerea la dialog competitiv pentru selectarea partenerului privat cu care partenerul public urmează să constituie parteneriatul public-privat. Astfel, o incursiune în reglementarea, rolul și justificarea dialogului competitiv se poate dovedi de actualitate pentru doctrina și practica din România.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, proceduri de selecție, dialog competitiv, justificarea recurgerii de către partenerul public la procedura de selecție a dialogului competitiv.

... continuare

 ______________________________________________________________________________________


Consideraţii privind calificarea şi clasificarea contractelor de parteneriat public-privat

   Simona Gherghina
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti
 
Rezumat:
 
Referirile din Legea parteneriatului public-privat la calificarea unui contract de parteneriat public-privat prin opoziţie cu contractele de concesiune precum şi preluarea clasificării tripartite a contractelor şi a criteriilor aferente din legislaţia privind achiziţiile publice au o relevanţă limitată la aspectele de ordin procedural legate de determinarea procedurii de selecţie aplicabile. Calificarea contractului şi clasificarea sa în unul din cele trei tipuri stabilite în funcţie de obiectul său nu vor avea însă nicio influenţă cu privire la natura juridică sau la efectele contractului respectiv. De asemenea, faţă de criteriile de clasificare preluate de Legea parteneriatului public-privat din OUG nr. 34/2006, natura juridică a contractului nu joacă niciun rol în această clasificare. Calificarea şi clasificarea contractelor de parteneriat public-privat, astfel cum sunt reglementate, au la bază criterii extrinseci şi un rol pur procedural.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, achiziţii publice, servicii publice, lucrări publice, concesiune, contract subsecvent.
 
  
 ______________________________________________________________________________________

 
Experienţe internaţionale de stimulare a  PPP-urilor
 
Ion Ghizdeanu
Prof. univ. dr. 
Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză
Cercetător ştiinţific, INCE, Academia Română
 
Rezumat:
 
Deşi parteneriatul public-privat, inclusiv sub forma sa instituţionalizată, prezintă avantaje certe pentru atragerea şi direcţionarea fondurilor investiţionale private către realizarea obiectivelor generale de dezvoltare a infrastructurilor, există o anumită reticenţă de angajare din partea entităţilor publice, datorită riscurilor în implementare. De asemenea, parteneriatul public-privat este prin divergenţa aparentă de interese (interesul socio-economic al administraţiilor faţă în faţă cu interesul de profitabilitate al parteneriatului privat) dificil de constituit dacă nu există suficientă voinţă de „compromis”. Cu alte cuvinte dacă riscurile nu sunt acoperite în mod echilibrat de parteneri, proiectele pot eşua. 
 
Din aceste considerente, dar şi datorită dificultăţilor concrete apărute în unele proiecte investiţionale, guvernele s-au implicat activ în promovarea PPP-urilor alături de instituţiile internaţionale sau bancare. Experienţa internaţională, ce urmează a fi prezentată în acest articol, arată că acolo unde s-au stimulat PPP-urile au apărut şi rezultate semnificative cu privire la contribuţia PPP-urilor la dezvoltare.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, PPP în Conturi Naţionale, funcţie de producţie, contribuţie PPP la creşterea economică, instrumentul de garantare a împrumuturilor.
 

  ______________________________________________________________________________________


 Aspecte fiscale legate de derularea unor proiecte de tip Parteneriat Public-Privat
    
Daniel Anghel
Partener Fiscalitate
PricewaterhouseCoopers România
 
Rezumat:

Articolul de mai jos îşi propune să analizeze problematica proiectelor de tip parteneriat public-privat, şi bineînţeles principalele aspecte cu privire la dimensiunea fiscală a acestor proiecte şi la impactul costului fiscal necontrolat asupra eficienţei lor financiare. Deşi analiza fiscală nu poate fi standardizată, întrucât există o multitudine de aspecte de luat în calcul, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărei speţe în parte, există anumite aspecte ce pot fi evaluate în fiecare etapă a unui proiect de tip parteneriat public-privat. 
 
O componentă foarte importantă a analizei fiscale constă în tratamentul TVA aplicabil operaţiunilor derulate în cadrul unui parteneriat public-privat, respectiv dacă acestea sunt sau nu taxabile din perspectiva TVA (începând cu aportul la capitalul social al companiei de proiect, continuând cu operaţiunile derulate de compania de proiect şi finalizând cu distribuirea activelor către parteneri la finalizarea proiectului). De asemenea, pentru o planificare eficientă, ar trebui luate în considerare implicaţiile fiscale din punct de vedere al impozitului pe profit aferente fiecărei etape din cadrul unui parteneriat public-privat, începând de la studiul de prefezabilitate şi până la lichidarea companiei de proiect (ex: regimul de deductibilitate al principalelor tipuri de cheltuieli, impactul aferent metodei de finanţare a companiei de proiect etc.). 

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, analiză fiscală, TVA, impozit pe profit, transfer de afacere, derularea proiectului de parteneriat public-privat. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Atribuțiile generale ale UCCPPP
 
 Mihai Prisacariu,
Director General al Unităţii Centrale pentru
Coordonarea Parteneriatului Public-Privat
 din cadrul Secretariatului General al Guvernului
  
Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (UCCPPP) are rol de instituţie centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat şi are ca atribuţie principală îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii.
 
Coordonarea și monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.
 
 
 ______________________________________________________________________________________
 
 
  
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________