PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 9 / 2014

CUPRINS:

Litigiile dintre state și investitorii străini - litigii de drept public sau litigii de drept privat - ?
de Claudiu Buglea, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti

Evaluarea riscurilor în studiile de fezabilitate pentru investiții, inclusiv pentru parteneriatele public-private
de Ion Ghizdeanu, Prof. univ. dr., Președinte Comisia Națională de Prognoză, Cercetător științific, INCE, Academia Română

Implicaţii fiscale asupra contractului de parteneriat public-privat din perspectiva impozitelor pe terenuri şi clădiri şi a impozitului pe construcţii
>de Marilena Ene, LLM, Avocat, Baroul Bucureşti 

Cadrul general al modificării contractului de parteneriat public-privat
de Simona Gherghina, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 

Considerații privind durata contractului de concesiune
de Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti

  

 ______________________________________________________________________________________Litigiile dintre state și investitorii străini
- litigii de drept public sau litigii de drept privat - ?

Claudiu Buglea
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti
 
Rezumat:
 
Prezentul material are drept scop prezentarea unui nou tip de litigiu, respectiv un litigiu născut între doi parteneri extrem de calificaţi, respectiv un stat și un profesionist (persoană fizică sau persoană juridică) care trebuie să fie naţionalul unui alt stat.

În principiu, acest tip de litigiu îşi are izvorul într-un raport juridic investiţional. Mai precis, un profesionist investeşte pe teritoriul altui stat (în oricare din formele cunoscute), intrând astfel, în mod indirect sau direct, într-un raport cu statul gazdă, iar ulterior, una din părţile raportului juridic nu îşi respectă obligaţiile, declanşându-se astfel un litigiu.

Pentru rezolvarea unui asemenea litigiu, se creează mecanisme speciale, dar a fost deasemenea nevoie de o serie de renunţări din partea statelor.

Cuvinte cheie: litigiu, investiţie străină, investitor străin, stat gazdă, arbitraj, suveranitate.
 
... continuare

 ______________________________________________________________________________________


Evaluarea riscurilor în studiile de fezabilitate pentru investiții, inclusiv pentru parteneriatele public-private

Ion Ghizdeanu
Prof. univ. dr.
Președinte Comisia Națională de Prognoză
Cercetător științific, INCE, Academia Română
 
Rezumat:
 
Calculul economic pentru justificarea oportunității unui proiect investițional pare, la prima vedere, ca fiind relativ simplu, rezumându-se în fond la compararea beneficiilor scontate cu costurile suportate pentru punerea în operă.

În cazul parteneriatului public-privat, care reprezintă contracte complexe pe termen lung, o primă dificultate de evaluare provine din perioada de implementare a contractului, dar nu aspectul temporal este cel mai semnificativ. Departajarea riscurilor între parteneri este esențială pentru clasificarea parteneriatului public-privat, dar nu are implicații asupra calculului economic prin existența în sine a respectivelor riscuri. Incertitudinile cu privire la valoarea și modificarea în timp a mărimii riscurilor atașate parteneriatului public-privat induc implicații multiple în calculul economic al oportunității investiției.

La acestea se adaugă provocările și riscurile de ordin general, ce depind de dinamica rapidă a mediului economic și care însoțesc orice proiect investițional. Evident că prezența autorității publice le poate diminua. În acest context, prin prezentul articol ne propunem să abordăm cele mai recente soluții oferite de literatura de specialitate cu privire la calculul economic cu privire la risc și incertitudine.

Cuvinte cheie: calculul economic pentru o investiție, risc și incertitudine într-o investiție, parteneriat public-privat, rata de rentabilitate a unui proiect, costul real al unei investiții.
 
  
 ______________________________________________________________________________________

 
Implicaţii fiscale asupra contractului de parteneriat public-privat din perspectiva impozitelor pe terenuri şi clădiri şi a impozitului pe construcţii
 

Marilena Ene
LLM
Avocat
Baroul Bucureşti

 
Rezumat:
 
Realizarea unei analize fiscale corecte într-un proiect de parteneriat public-privat este de o importanţă deosebită având în vedere că orice eroare sau omisiune conduce la creşterea costurilor pe durata contractului de parteneriat public-privat, care prin esenţa lui este de lungă durată. În cuprinsul articolului este inclusă o analiză succintă a prevederilor legale privind impozitele şi taxele locale precum şi a celor referitoare la impozitul pe construcţii care pot avea impact asupra unui astfel de proiect.
 
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, impozitul pe terenuri, impozitul pe clădire, impozitul pe construcţii, societatea de proiect, partenerul public, partener privat.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Cadrul general al modificării contractului de parteneriat public-privat
    

Simona Gherghina
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Principiile care guvernează procedura de atribuire a unui contract de concesiune sau de parteneriat public-privat vor continua să fie relevante și pe parcursul executării contractului. Un efect al acestei aplicări continue va fi stabilirea unei limite pentru modificarea contractului. În condițiile în care prin durata lor relativ lungă contractele de concesiune și de parteneriat public-privat presupun adaptarea lor la circumstanțele schimbătoare ale cadrului în care sunt executate, cel puțin în vederea păstrării echilibrului economic inițial, modificarea contractului cu respectarea principiilor devine un element esențial al oricărui mecanism contractual de acest tip.

Reglementarea acestui aspect în noile directive face necesară stabilirea cadrului de reglementare căruia îi sunt supuse contractele de parteneriat public-privat. Având în vedere particularitățile legii române, aceste contracte vor fi supuse domeniului de aplicare al Directivei 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune.

Cuvinte cheie: concesiune, parteneriat public-privat, modificarea contractului, transparență, egalitate de tratament.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Considerații privind durata contractului de concesiune
    

Monica Amalia Rațiu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Publicarea Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune obligă și în România la parcurgerea unui proces de reanalizare și de amendare în consecință a legislației.

Practica autorităților contractante și anumite cazuri supuse spre soluționare Curții de Justiție au demonstrat în timp necesitatea ca actorii de pe piața economică să beneficieze de o legislație accesibilă, redactată în mod clar și fără echivoc și în domeniul concesiunilor, cu sublinierea elementelor care diferențiază concesiunea de achiziția publică.

Studiul de impact realizat în domeniu a supus unei atente analize acele aspecte care au fost de natură să conducă la interpretări contrare spiritului Tratatului și la practici neconcurențiale datorită lipsei de certitudine juridică.

Reglementarea unor aspecte legate de durata contractului de concesiune nu a constituit un subiect de detaliată analiză a studiului de impact menționat, fiind considerat un element relevant mai degrabă pentru modul de redactare a clauzelor contractului de concesiune decât un element relevant în procedura de atribuire propriu-zisă. Din chestionarea publicului țintă al studiului de impact a rezultat, în primul rând, preocuparea pentru a se conveni în legislație un termen suficient de lung care să permită recuperarea investiției și realizarea unui profit și, în mai mică măsură, aspecte legate de blocarea accesului la piață pe un anumit segment în situația atribuirii unui contract pe o durată prea lungă.

Pe de alta parte, la determinarea duratei unui contract de concesiune sau parteneriat public-privat care presupune realizarea de investiții cu finanțare privată nu pot fi ignorate mecanismele de calcul consacrate de doctrina și practica finanțării proiectelor care dictează posibilitățile concrete de recuperare a unei investiții și de obținere a profitului aferent.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, concesiune de servicii și lucrări publice, durata contractului de concesiune, recuperarea investiției, rentabilitate rezonabilă a capitalului investit, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune.
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________