PPP Research Center

Rațiu & Rațiu

 

viziune

Noi, avocaţii RAŢIU & RAŢIU, credem că serviciile juridice înseamnă mai mult decât găsirea răspunsului corect la problema unui client. Credem că implică înţelegerea strategiei şi a limitelor, multă muncă sub presiunea timpului şi întreaga creativitate de care este nevoie pentru a găsi o idee excepţională. Credem că serviciile juridice înseamnă să creezi valoare.

De aceea nu vom oferi niciodată răspunsuri standard. În schimb, vom căuta întotdeauna să oferim servicii personalizate, care să răspundă celor mai ambiţioase obiective şi să ţină seama în acelaşi timp de cele mai complicate constrângeri, profesionale sau personale, ale clienţilor noştri.

 

misiune

Cei ce caută asistenţa juridică de specialitate pot avea oricând surprize neplăcute, mergând de la consultanţă "industrială", neadaptată nevoilor personalizate ale clientului, până la practica avocaţială la standarde profesionale reduse. Cu o pregătire academică de excepţie şi o solidă experienţă profesională, avocaţii RAŢIU & RAŢIU oferă servicii juridice personalizate şi respectă cele mai ridicate standarde etice şi profesionale, urmărind satisfacerea celor mai pretenţioase aşteptări ale clienţilor.

RAŢIU & RAŢIU deţine o poliţă consistentă de asigurare, iar eficienţa şi competenţa noastră sunt atestate în prezent de certificatul de standard SR EN ISO 9001:2008, emis de TÜV Nord Germany.

 

evoluţie

Fondată în 2002 prin reorganizarea cabinetului de avocatură înfiinţat în 1998 de Monica (Bena) Raţiu, societatea de avocaţi RAŢIU & RAŢIU oferă o gamă largă de servicii juridice pentru societăţi comerciale naţionale şi internaţionale precum şi pentru instituţii publice din România.

Datorită specializării profesionale continue şi selecţiei riguroase a personalului, RAŢIU & RAŢIU a devenit unul dintre numele de vârf pe piaţa avocaturii din România.

Cei patru parteneri ai societăţii RAŢIU & RAŢIU au experienţă în domenii complementare, fiecare beneficiind de o solidă pregătire academică, precum şi de o bogată practică profesională. Specializările partenerilor RAŢIU & RAŢIU includ, în forma autorizată conform cerinţelor legii, calitatea de consultant fiscal, de practician în insolvenţă, de arbitru, de consilier in proprietate industrială, de mediator, de expert in achiziţii publice şi de expert în accesare fonduri structurale. Activitatea lor cuprinde un larg portofoliu de tranzacţii în domenii precum concesiuni şi PPP, achiziţii publice, imobiliar, finanţe şi bănci, telecom, transporturi, concurenţă, societăţi comerciale, proprietate intelectuală, soluţionarea litigiilor, mediere şi consultanţă în domeniul insolvenţei, inclusiv restructurare şi lichidare.

În ultimii ani, RAŢIU & RAŢIU a acordat asistenţă juridică în proiecte semnificative de investiţii şi achiziţii şi în dosare complexe de instanţă. Societatea a reprezentat autorităţi publice şi investitori privaţi în unele dintre cele mai mari proiecte de infrastructură şi dezvoltare urbană din România, în cazuri majore de concurenţă şi în dosare cu importantă miză strategică şi financiară aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi arbitrale.


proiecte majore

achiziţii publice

Acordarea de asistenţă juridică privind renegocierea contractului de construire a „Autostrăzii Transilvania”, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră realizate în România, în valoare de circa 3.500.000.000 EURO.

Acordarea de asistenţă juridică achizitorului în cursul renegocierii contractului de lucrări şi servicii privind mentenanţa metroului bucureştean, în valoare de 240.000.000 EURO.

Acordarea de asistenţă Ministerului Afacerilor Europene în baza unui acord-cadru pentru perioada 2011 – 2013 în vederea îmbunătăţirii cadrului de implementare a  proiectelor finanţate din Fonduri Structurale europene prin redactarea documentaţiilor de atribuire şi a metodologiilor de monitorizare.

finanţe & bănci

Acordarea de consultanţă juridică uneia dintre cele mai mari societăţi de construcţii din România cu privire la obţinerea unei facilităţi de credit sindicalizate în vederea implementării unui contract de lucrări publice pentru modernizarea şi reabilitatea drumurilor judeţene şi de interes local din judeţele Buzău şi Vrancea, în valoare de peste 100.000.000 EURO.

Acordarea de asistenţă în realizarea închiderii financiare în cadrul mai multor proiecte ale autorităţilor locale finanţate din fonduri private.

Asigurarea de consultanţă juridică uneia dintre cele mai mari instituţii financiare olandeze în sectorul de microfinanţare în acordarea de credite destinate societăţilor de microfinanţare din România, precum şi către societăţi cooperative, societăţi agricole şi întreprinderi mici şi mijlocii.

comunicaţii, IT & audiovizual

Acordarea de asistenţă juridică pe probleme diverse unuia dintre principalii operatori de reţele de telefonie mobilă din România, parte a unuia din cele mai mari grupuri de telecomunicaţii mobile la nivel mondial.

Acordarea de consultanţă autorităţii naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din România cu privire la analiza practicilor naţionale din ţările europene în materie de proceduri de licenţiere a spectrului în anumite benzi de frecvenţă şi elaborarea principiilor unei proceduri model pentru România.

Acordarea de asistenţă juridică Primăriei Municipiului Bucureşti cu privire la contractul de concesiune de lucrări publice pentru construcţia reţelei metropolitane de fibră optică „Netcity”, cu o valoare de peste 200.000.000 EURO.  

concesiuni & parteneriat public-privat

Acordarea de asistenţă juridică unui consorţiu internaţional franco-elen în legătură cu implementarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru construcţia şi operarea Austostrăzii Comarnic-Braşov, în valoare de circa 4.800.000.000 EURO.           

Acordarea de asistenţă juridică Primăriei Municipiului Bucureşti în legătură cu atribuirea, negocierea şi/sau implementarea unor contracte de concesiune de lucrări publice pentru construirea de parcaje subterane, incluzând „Parcajul Subteran Gara de Nord”, în valoare de peste 44.000.000 EURO, şi „Parcajul Subteran Piaţa Universităţii”, în valoare de peste 13.500.000 EURO.

Acordarea de consultanţă unui consorţiu străin cu privire la participarea la procedura organizată în vederea încheierii unui parteneriat public-privat privind reabilitarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Centurii Ploieşti Vest, în valoare de peste 20.000.000 EURO.

Acordarea de consultanţă Primăriei Municipiului Bucureşti în legătură cu atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, operarea şi întreţinerea obiectivului „Arena Bucureştilor”, în valoare de circa 50.000.000 EURO.

concurenţă

Acordarea de asistenţă juridică unuia dintre cei mai mari operatori mobili din România, parte a unui grup de telecomunicaţii aflat în poziţie de top la nivel mondial, într-un caz de concurenţă în sectorul comunicaţiilor electronice privind abuzul de poziţie dominantă prin refuzul de acordare a accesului la reţea, dosar cu o miză financiară record de peste 30.000.000 EURO. 

Acordarea de asistenţă companiei naţionale de administrare a porturilor Dunării maritime în legătură cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţei (interzicerea abuzului de poziţie dominantă) în ceea ce priveşte modul de stabilire a tarifelor încasate de companie pentru utilizarea infrastructurii portuare. 

Acordarea de asistenţă unuia dintre liderii pieţei de telecomunicaţii din România în diverse probleme de concurenţă, incluzând pregătirea notificării adresate Consiliului Concurenţei cu privire la un proiect de concentrare economică implicând un alt jucător major şi apărarea împotriva acuzaţiilor de abuz de poziţie dominantă formulate de un radiodifuzor TV în faţa Consiliului Concurenţei.

fiscalitate, impozite & taxe

Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare în procedura prealabilă de contencios fiscal unor dezvoltatori imobiliari supuşi investigaţiei declanşate de ANAF cu privire la obligativitatea plăţii TVA în tranzacţiile imobiliare.

Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare în procedura prealabilă de contencios fiscal pentru filiala companiei naţionale de transport feroviar specializată în producţia, implementarea şi exploatarea de aplicaţii informatice pentru transportul feroviar, cu privire la contestarea modului de calcul al impozitului pe salarii la nivelul fiecarui punct de lucru al societăţii la nivel naţional.

Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare unuia dintre producătorii de tutun din România în procedura prealabilă de contencios fiscal şi în faţa instanţelor judecătoreşti competente cu privire la contestarea modului de stabilire a taxelor vamale şi accizelor de către Autoritatea Naţionala a Vămilor.

imobiliar, construcţii şi utilităţi, project development

Acordarea de asistenţă juridică unei companii multinaţionale care operează lanţuri de supermarket-uri de tip discount retail în 24 de ţări europene în extinderea operaţiunilor pe piaţa românească, incluzând proceduri de achiziţie de terenuri şi încheierea de contracte specifice în vederea construirii de supermarket-uri în peste 60 de locaţii de pe tot teritoriul României.

Acordarea de asistenţă juridică pentru negocierea şi implementarea de contracte de lucrări pe model FIDIC în vederea realizării unor proiecte de infrastructură derulate de autorităţi locale din România.

Realizarea unui studiu privind adaptarea Condiţiilor de Contract FIDIC la sistemul român de drept cu accent pe compatibilitatea cu normele legale în domeniul achiziţiilor publice şi al finanţelor publice, în perspectiva obligativităţii utilizării acestor Condiţii de Contract la încheierea contractelor de lucrări de către autorităţile publice din România.

Asistenţă juridică pentru dezvoltarea în zona de nord a Municipiului Bucureşti a unor proiecte imobiliare cu destinaţie rezidenţială sau de birouri, cu finanţare privată, în valoare de peste 35.000.000 EURO.

jocuri de noroc

Acordarea de asistenţă companiei naţionale organizatoare de jocuri de noroc din România în problemele legate de modul de încheiere, derularea şi renegocierea contractelor privind furnizarea, instalarea şi operarea sistemelor tehnice care susţin desfăşurarea jocurilor de noroc.

mediu

Acordarea de asistenţă juridică Ministerului Mediului în mod constant cu privire la diferite aspecte de implementare a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu şi la soluţionarea contestaţiilor formulate de beneficiari ai fondurilor europene împotriva măsurilor de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare luate de Minister.

reorganizări şi relaţii de muncă

Acordarea de asistenţă juridică unor autorităţi publice din România în cadrul unor proceduri complexe de reorganizare, implicând modificarea structurii organizatorice şi încetarea sau modificarea contractelor individuale de muncă, precum şi reprezentarea angajatorului într-o serie de litigii legate de concedierea, revocarea din funcţie sau modificarea contractelor de muncă ale unor salariaţi aflaţi în posturi de conducere.

societăţi comerciale, fuziuni & achiziţii

Acordarea de consultanţă juridică în proiecte de fuziuni şi achiziţii către fonduri internaţionale de investiţii, societăţi din domeniul industriei alimentare, software, al construcţiilor navale, al carburanţilor etc.

Acordarea de consultanţă juridică în activitatea curentă unor companii multinaţionale din domenii variate – petrolier, cash and carry, financiar etc.

Acordarea de asistenţă juridică în procedura de preluare a unei societăţi comerciale implicate în activitatea de distribuţie exclusivă a serviciului public de apă caldă şi căldură către populaţie la nivelul unui municipiu din România.

transporturi

Acordarea de asistenţă şi reprezentare juridică pe baza unor acorduri-cadru multianuale unor companii naţionale, printre care cea mai importantă companie de transport aerian din România şi principalele aeroporturi, precum şi societăţii bucureştene de transport cu metroul, cu privire la o largă varietate de aspecte ale activităţii, incluzând organizarea unor proceduri de atribuire şi redactarea de contracte de achiziţie publică, chestiuni de dreptul muncii, litigii etc.

Acordarea de asistenţă şi reprezentare juridică pe bază de contract multianual unuia dintre cei mai mari operatori feroviari privaţi din România, specializat în transportul public de marfă si bunuri pe calea ferată, în trafic intern şi internaţional, pe probleme variate din domeniul de activitate.

Asistarea şi reprezentarea juridică pe bază de contract multianual a autorităţii de căi navigabile a sectorului românesc al Dunării cu privire la o gamă largă de aspecte, incluzând organizarea unor proceduri de licitaţie pentru vânzarea de active, atribuirea şi derularea unor contracte de achiziţie, probleme de dreptul muncii, litigii etc.

Acordarea de asistenţă pe bază de contract multianual companiei naţionale de administrare a porturilor Dunării maritime cu privire la diferite aspecte specifice domeniului său de activitate, între care stabilirea tarifelor pentru serviciile portuare prestate, concesionarea unor terenuri apartinand domeniului public etc.

arbitraje

Reprezentarea unor companii private şi entităţi publice în proceduri de arbitraj intern şi internaţional desfăşurate pe baza regulilor de procedură arbitrală ale Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau ale Camerei Internaţionale de Comerţ – ICC (Paris) la Bucureşti, Paris, Viena sau Zürich.

Reprezentarea Municipiului Bucureşti în procedura în faţa Tribunalului Arbitral constituit pe lângă Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în litigiul având ca obiect pretenţii comerciale derivate din derularea unui contract de executare de lucrări în Centrul istoric al Bucureştiului, în valoare de circa 29.000.000 EURO.

Reprezentarea autorităţii de căi navigabile a sectorului românesc al Dunării în procedura în faţa Tribunalului Arbitral constituit de Curtea de Arbitraj de pe lângă ICC Paris în litigiul având ca obiect pretenţii comerciale legate de administrarea derulării contractului de ranfluare a epavei navei Rostok, litigiu în valoare de circa 12.500.000 EURO.

Reprezentarea unui organism guvernamental în faţa Tribunalului Arbitral constituit de Curtea de Arbitraj de pe lângă ICC Paris într-o serie de litigii arbitrale cu mize financiare de mai multe milioane de EURO, implicând pretenţii comerciale derivate din proiecte de reabilitare şi construcţie de infrastructuri, finanţate din fonduri Phare.

litigii şi insolvenţă

Reprezentarea unor companii private şi a unor entităţi publice în faţa instanţelor judecătoreşti din România în litigii de mare miză în domeniul comercial, civil, fiscal, în contencios administrativ şi în litigii de muncă etc., incluzând:

 • Reprezentarea cu succes a unei societăţi cu capital de stat într-un litigiu în domeniul finanţării unor lucrări aeroportuare în valoare de peste 21.000.000 EURO;
 • Reprezentarea cu succes unei instituţii publice într-un litigiu privind drepturi decurgând dintr-un contract de arendă în valoare de peste 10.000.000 USD;
 • Reprezentarea cu succes a unui producător de tutun din România în procedura în faţa instanţei judecătoreşti cu privire la contestarea modului de stabilire a taxelor vamale şi accizelor de către Autoritatea Naţionala a Vămilor într-un caz cu o miză financiară de 8.000.000 EURO;
 • Reprezentarea cu succes a companiei naţionale organizatoare de jocuri de noroc din România într-o varietate de litigii legate de atribuirea unor contracte de achiziţie publică, incluzând, între altele, un contract de rebranding al agenţiilor sale loteristice la nivel naţional, în valoare de circa 28.000.000 EURO, şi un contract de achiziţie a unui sistem integrat de securitate, monitorizare şi intervenţie pentru agenţiile loteristice, în valoare de circa 11.000.000 EURO,

Reprezentarea clienţilor în proceduri de insolvenţă, incluzând proceduri de reorganizare judiciară, de faliment şi lichidare.


parteneri

MONICA AMALIA RAŢIU
partener coordonator

Monica Raţiu este partener coordonator al societăţii RAŢIU & RAŢIU, supervizând activitatea departamentului de consultanţă. Dispunând de o solidă pregătire academică şi de o impresionantă experienţă profesională dobândită în firme internaţionale de avocatură, Monica Raţiu a coordonat unele dintre cele mai importante proiecte de investiţii din România, incluzând privatizarea unor societăţi cu capital de stat, dar şi implementarea unor proiecte de anvergură în domeniul lucrărilor de infrastructură rutieră, navală, feroviară, energetică, de construcţii civile etc., structurate, după caz, ca achiziţii publice, contracte de concesiune sau de parteneriat public-privat.

În paralel cu activitatea avocaţială, din anul 1995 Monica Raţiu a desfăşurat în mod constant şi activitate didactică în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.

În anul 2007, Monica Raţiu a obţinut titlul de doctor în drept şi a devenit titular de curs la disciplinele Drept bancar şi Drept financiar public.

Monica Raţiu este membru al Baroului Bucuresti din anul 1995. De asemenea, începând cu anul 2000, face parte din Catedra de Drept Public a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Monica Raţiu este expert autorizat în achiziţii publice şi expert autorizat în accesare fonduri structurale.

Începând din anul 2011, Monica Raţiu este de asemenea editor al Revistei Române de Parteneriat Public-Privat.

Publicaţii relevante:

 • „Drept bancar”, apărută în anul 2007 la Editura C.H. Beck
 • Drept financiar public, apărută în anul 2009 la Editura C.H. Beck
 • Legea parteneriatului public-privat: comentarii şi adnotări, apărută în anul 2011 la Editura Monitorul Oficial
 • Studii si articole în reviste de specialitate juridică în materia administrării fondurilor publice şi a patrimoniului public

Monica Raţiu vorbeşte fluent limbile engleză, franceză şi maghiară.

 

ADRIAN RAŢIU
partener coordonator

Coordonator al departamentului de litigii, arbitraje şi insolvenţă din cadrul RAŢIU & RAŢIU, Adrian Raţiu s-a format şi activează ca pledant, calitate dublată de cea de avocat de business, familiarizat cu întreaga gamă de probleme juridice întâmpinate de actorii publici sau privaţi pe piaţa din România.

După absolvirea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul1990, Adrian Raţiu şi-a continuat pregătirea profesională în cadrul Universităţii din Strasbourg, Facultatea de Drept „Robert Schumann”, finalizând un Master în Drept Privat (1991).

În anul 1996, Adrian Raţiu a absolvit stagiul de drept comercial organizat de Baroul din Paris şi cursul „Statul de drept, democraţia şi drepturile omului” organizat de Comitetul Helsinki din Olanda.

În perioada 1998-2000 Adrian Raţiu a deţinut funcţia de Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale (funcţionar public), iar în anul 2000 a absolvit Colegiul Naţional de Apărare.

Adrian Raţiu este membru al Baroului Bucureşti din anul 1992. Din anul 2002 este membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă

Din anul 2011 este arbitru pe lista Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi mediator autorizat de Consiliul de Mediere.

Adrian Raţiu este expert autorizat în achiziţii publice şi expert autorizat în accesare fonduri structurale.

Adrian Raţiu vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză.

 

MARILENA ENE
partener

Marilena Ene este partener în cadrul RAŢIU & RAŢIU din anul 2008, fiind specializată în fiscalitate, proprietate intelectuală şi în domeniul imobiliar. De asemenea, a fost implicată în redactarea unor proiecte de acte normative în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi al cooperaţiei, în domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi în alte domenii.

În perioada 2004-2005, Marilena Ene a fost team leader al echipei de experţi juridici în proiectul PHARE “Asistenţă pentru Redactarea şi Promovarea Reglementărilor şi a Transferului în curs de Tehnologie pentru Aplicarea Cadrului Legislativ şi de Reglementare, Instruire şi Asistenţă pentru Strategia de Pregătire,  Curicula şi Material de Instruire, Dezvoltarea Centrului de Pregătire, România” pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii.

Marilena Ene a absolvit „Postgraduate Program in International Tax Law” (LLM) organizat de Universitatea de Economie şi Afaceri din Viena şi de Institutul pentru Drept Fiscal Austriac şi Internaţional.

Marilena Ene este membră a Baroului Bucureşti începând din anul 2001, consilier în proprietate industrială, membru al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România din anul 2003 şi mediator autorizat de Consiliul de Mediere.

Marilena Ene este expert autorizat în achiziţii publice şi expert autorizat în accesare fonduri structurale.

Publicaţii relevante:

 • Cordonator al traducerii volumului “Principiile UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internaţionale, 2004”, Editura Minerva, 2006
 • Autor al articolului “Principalele reglemenări ale pieţei liberalizate a comunicaţiilor electronice”, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 2/2003 şi nr. 3/2003
 • Autor al articolului “Contractul de agenţie comercială în Uniunea Europeană”, Revista de Drept Comercial, nr. 11/2001

Marilena Ene vorbeşte fluent limbile engleză, franceză şi italiană.


ALEXANDRINA DOSPINESCU
partener

Cu o experienţă profesională de peste 10 ani în firme de avocatură şi în poziţii de top în administraţia publică de specialitate în domeniul telecom şi IT, Alexandrina Dospinescu (Hîrţan) se bucură de recunoaştere la nivel naţional şi internaţional pentru activitatea sa în reglementarea sectorului de comunicaţii electronice din România.

În perioada 2001-2008 a ocupat succesiv funcţia de Secretar de Stat pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe în cadrul Ministerului Comunicaţiilor, deţinând rolul de coordonator al negocierilor sectoriale de aderare cu Uniunea Europeană şi de autor a peste 10 acte normative care au transpus directivele europene din domeniul comunicaţiilor, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale.

Între 2003 şi 2008 Alexandrina Dospinescu a deţinut funcţia de Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, calitate în care a implementat decizii-cheie de reglementare a sectorului telecom şi a reprezentat la vârf Autoritatea în raporturile cu Comisia Europeană şi cu organizaţiile omoloage la nivelul statelor europene.

Membră a Baroului Bucureşti din anul 2001, Alexandrina Dospinescu este specializată în dreptul român şi comunitar al concurenţei, deţinând Postgraduate Diploma în EC Competition Law, acordată de King’s College London, University of London. În calitate de avocat specializat în dreptul concurenţei, a asistat importante companii din domeniul telecom în tranzacţii majore  şi în unele dintre cele mai reprezentative cazuri de concurenţă. Totodată, are specializări în drept european şi instituţii europene, în anul 2000 obţinând Maîtrise de Droit Européen din partea Université Paris I – Panthéon Sorbonne.

Alexandrina Dospinescu este expert autorizat în achiziţii publice şi expert autorizat în accesare fonduri structurale.

Alexandrina Dospinescu vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză.


domenii de activitate

achiziţii publice

RAŢIU & RAŢIU deţine o vastă experienţă în domeniul achiziţiilor publice, oferind consiliere de specialitate atât investitorilor privaţi, cât şi autorităţilor publice cu privire la toate aspectele legate de desfăşurarea procedurilor de atribuire şi încheierea contractelor de achiziţie de lucrări, servicii sau produse. Expertiza avocaţilor noştri are la bază înţelegerea aprofundată a regulilor şi principiilor legislaţiei române şi a directivelor europene în materie de achiziţii publice, dublată de cunoaşterea la zi a practicii decizionale a jurisdicţiilor administrative competente şi a instanţelor judecătoreşti naţionale şi europene.

bănci & finanţe

RAŢIU & RAŢIU asigură asistenţă atât investitorilor privaţi, cât şi instituţiilor publice, în toate aspectele legate de raporturile specifice de drept bancar şi finanţe publice, inclusiv facilităţi de creditare, acreditive, operaţiuni cu instrumente de plată, constituire de garanţii, datorie publică, particularităţi în angajarea şi utilizarea fondurilor publice etc.

comunicaţii, IT & audiovizual

Prin calificările şi experienţa de cel mai înalt nivel, RAŢIU & RAŢIU deţine o poziţionare unică pe piaţă pentru acordarea de consultanţă juridică entităţilor publice şi private în domeniul comunicaţiilor electronice, IT şi audiovizual. RAŢIU & RAŢIU oferă asistenţă companiilor în procesul de autorizare şi licenţiere şi într-o largă varietate de tranzacţii comerciale specifice domeniului şi asigură reprezentarea intereselor clienţilor în relaţia cu autorităţile competente din România şi din alte state europene, precum şi cu Comisia Europeană. Avocaţii noştri beneficiază de o cunoaştere solidă a reglementărilor specifice sectorului la nivel naţional şi european, susţinută de o consistentă experienţă practică dobândită în activitatea anterioară în cadrul unor organisme de reglementare din acest sector.

concesiuni şi parteneriat public-privat

RAŢIU & RAŢIU s-a specializat în ansamblul aspectelor juridice legate de concesiuni de bunuri, lucrări şi servicii, exproprieri de terenuri, negocieri de contracte de concesiune şi parteneriat public-privat, reprezentând atât interesele unor investitori, cât şi ale unor autorităţi publice. Experienţa avocaţilor noştri acoperă atât pregătirea documentaţiei de licitaţie, cât şi acordarea de asistenţă juridică pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, precum şi pe perioada de implementare a proiectelor.

concurenţă

RAŢIU & RAŢIU oferă asistenţă juridică în ceea ce priveşte respectarea normelor legale în domeniul concurenţei într-o largă varietate de tranzacţii şi situaţii, atât în cadrul activităţii curente a companiilor, cât şi în cazul declanşării unor investigaţii privind încălcarea regulilor de concurenţă. Avocaţii noştri sunt specializaţi deopotrivă în dreptul naţional şi european al concurenţei, beneficiind de o excelentă pregătire academică şi de o bună cunoaştere a practicii autorităţilor de concurenţă şi instanţelor de judecată, atât din România, cât şi din alte jurisdicţii din Europa.

construcţii şi utilităţi, imobiliar, project development

RAŢIU & RAŢIU oferă consultanţă investitorilor români şi străini în vânzarea/cumpărarea proprietăţilor imobiliare în România, precum şi, după caz, în ceea ce priveşte obţinerea finanţărilor pentru realizarea respectivelor proiecte şi negocierea contractelor de proiectare şi antrepriză, inclusiv pe sistem FIDIC.

societăţi comerciale, fuziuni & achiziţii

RAŢIU & RAŢIU asigură asistenţă de specialitate pentru companiile române şi străine de la înfiinţare, respectiv în procedurile de stabilire şi înregistrare a societăţilor comerciale, a filialelor, sucursalelor şi a punctelor de lucru, pe întreg parcursul activităţii desfăşurate în România, cât şi în cadrul procedurilor de dizolvare şi lichidare, în faţa Oficiului Registrului Comerţului şi a celorlalte autorităţi publice competente. De asemenea, avocaţii societăţii noastre se bucură de o solidă experienţă în operaţiuni de fuziuni şi achiziţii a unor societăţi comerciale române de către investitori locali sau internaţionali.

mediu

RAŢIU & RAŢIU oferă consultanţă şi asistenţă juridică în legătură cu aplicarea normelor privind protecţia mediului în activitatea curentă a companiilor, în procedurile în faţa organismelor competente, precum şi cu privire la diferite aspecte legate de incidenţa reglementărilor de mediu asupra unor proiecte care presupun investiţii publice sau private, precum şi a proiectelor de parteneriat public-privat.

jocuri de noroc

RAŢIU & RAŢIU oferă consultanţă specializată companiilor prezente pe piaţa jocurilor de noroc din România în probleme juridice legate de activitatea curentă sau în diversificarea portofoliului de servicii, precum şi investitorilor români sau străini interesaţi să intre pe această piaţă aflată în plină expansiune.

proprietate intelectuală

RAŢIU & RAŢIU oferă asistenţă juridică în legătură cu protejarea drepturilor de autor, brevetarea invenţiilor, înregistrarea mărcilor, a indicaţiilor geografice şi a modelelor şi desenelor industriale, în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală atât în faţa Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cât şi a instanţelor judecătoreşti competente precum şi în ceea ce priveşte tranzacţiile comerciale având ca obiect asemenea drepturi.

Societatea beneficiază de expertiza unui consilier în proprietate industrială autorizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru domeniile brevete de invenţii, mărci, indicaţii geografice, modele şi desene industriale şi topografia circuitelor integrate.

litigii, arbitraj, mediere şi insolvenţă

RAŢIU & RAŢIU deţine o vastă experienţă în reprezentarea societăţilor private şi autorităţilor publice în litigiile comerciale, civile, de contencios administrativ şi de dreptul muncii, în procedura insolvenţei, în procedurile specifice administrative, în procedurile de mediere şi arbitraj local sau internaţional.

În plus, RAŢIU & RAŢIU asigură servicii specializate în domeniul insolvenţei prin intermediul Cabinetului Individual Adrian Raţiu, în cazuri de reorganizare, faliment şi lichidare.

reorganizări şi relaţii de muncă

RAŢIU & RAŢIU asigură asistenţă cu privire la orice aspecte legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor colective şi individuale de muncă, proceduri de restructurare şi reorganizare, reprezintă şi consiliază angajatorul în probleme legate de personalul angajat, incluzând acţiunile disciplinare, concedierile şi încetarea contractelor de muncă, plăţile compensatorii şi relaţiile cu sindicatele.

fiscalitate, impozite şi taxe

Serviciile de consultanţă juridică în domeniul fiscalităţii oferite de RAŢIU & RAŢIU se adresează atât persoanelor fizice şi juridice rezidente în România cât şi celor care sunt situaţi în afara ţării şi intenţionează să îşi stabilească rezidenţa în Romania. Beneficiind de o expertiză solidă în dreptul fiscal european şi internaţional, inclusiv reglementări contabile, preţuri de transfer şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie, avocaţii societăţii noastre specializaţi în acest domeniu oferă asistenţă juridică în toate aspectele legate de stabilirea taxelor şi impozitelor în România. 

În baza unei cooperări stabilite cu firme de consultanţă fiscală internaţională de renume oferim şi servicii de planificare fiscală a investiţiilor în vederea obţinerii unui profit maxim prin evitarea dublei impuneri în cazul desfăşurării de activităţi economice în mai mult de un stat.

transporturi

RAŢIU & RAŢIU oferă companiilor active în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, feroviare şi rutiere asistenţă juridică pe probleme specifice activităţii de transport şi activităţilor conexe, incluzând redactarea şi negocierea diferitelor tipuri de contracte, efectuarea formalităţilor obligatorii în faţa organismelor competente şi reprezentarea în litigii. Serviciile noastre de consultanţă se adresează atât societăţilor private – proprietari de nave, armatori, transportatori şi asociaţiile acestora –, cât şi companiilor naţionale şi regiilor cu activităţi  în domeniul transporturilor sau în domenii conexe – navigaţie, gestionarea infrastructurilor portuare şi aeroportuare.
 

onorarii

În privinţa onorariilor, politica firmei este flexibilă şi deschisă negocierilor. Pe baza experienţei acumulate în relaţiile cu clienţii, am conceput o serie de opţiuni prin care acordăm clienţilor noştri posibilitatea de a alege cea mai convenabilă variantă financiară.

În principiu, onorariile RAŢIU & RAŢIU sunt calculate pe baza orară şi sunt negociabile în anumite condiţii. Clienţii pot obţine reduceri importante în cazul în care încheie un contract de asistenţă juridică de tip abonament, incluzând un volum minim de ore facturabile lunar.

În cazul unor proiecte importante sau pentru reprezentarea în dosare cu miză ridicată în faţa instanţelor sau a curţilor de arbitraj pot fi agreate principii diferite de facturare şi/sau onorarii de succes.
 

contact

Strada Roma nr. 20, sector 1, Bucureşti,
Telefon: (+ 4 021) 230.01.71-74
Fax: (+ 4 021) 230.01.75
E-mail: lawoffice@raţiu.ro
www.raţiu.ro