PPP Research Center

Legea Parteneriatului Public-Privat - Comentarii și adnotări

Autori: Monica Amalia Rațiu, Simona Gherghina

Argument: Prin prisma poziţiilor exprimate de autorităţile publice, apariţia legii parteneriatului public-privat în România pare a fi un reflex al unei absenţe, respectiv insuficienţa fondurilor publice pentru realizarea proiectelor majore ale sectorului public. 

Imperativul generat de insuficienţa fondurilor publice dă, pe alocuri, un aer aparent dramatic soluţiei reprezentate de parteneriatul public-privat, care, în loc să fie privit ca o alternativă, este invocat de autorităţile publice ca unica modalitate de a realiza anumite lucrări considerate prioritare. 

Ca orice soluţie de ultim resort, și parteneriatul public-privat a generat, în egală măsură cu entuziasmul autorităţilor publice, scepticismul comentatorilor, exprimat în grade diverse, de la moderat la negare totală, cu varianta deplângerii limitelor care ar fi impuse de normele comunitare.

Între entuziasm scepticism, prezenta analiză și-a propus să acopere precaritatea textelor legale, oferind soluţii raportate la experienţa teoretică și practica europeană, astfel încât ţesătura rezultată să poată reprezenta o bază solidă pentru structurarea unor proiecte coerente de parteneriat public-privat.